D. CHÍNH SÁCH ĐỔI/ TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.