C. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

+ Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành. 

+ Chúng tôi sẽ có mặt để bảo hành thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ lúc quý Khách hàng thông báo về sự cố của máy.